بایگانی برچسب ها: سخنان بزرگان در مورد هدف – سایت عاشقانه لاو 98

سخنان بزرگان در مورد هدف

سخنان بزرگان در مورد هدف

هدف این است امید برای زندگی فرانسوا ولتر  برای رسیدن به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست. . اسمیت  . ” اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب برگردید، با هدف از آن برخیزید. . . ” تنها مقصود ما در زندگی، عشق ورزیدن به یکدیگر است. اگر از عهده این مهم بر نمی آییم، دست کم بکوشیم تا یکدیگر را نیازاریم. . دالای لاما . ” توانگران پیش از آنکه به اهداف خود برسند، در آینه ی دل، خود را توانگر دیده اند. . استیون اسپیلبرگ  ....

ادامه مطلب