بایگانی برچسب ها: شعر عاشقانه زیبا و احساسی

گفتمش بی تو دلم می گیرد

گفتمش بی تو دلم می گیرد

غزلم دره ای از نسترن و شب بوهاست مرتع درمنه ها دهکده ی آهو هاست این طرف کوچه ی بن بست نگاه آبی ها آن طرف کوچه ی پیوند کمان ابروهاست ادامه مطلب

ادامه مطلب