بایگانی برچسب ها: عکس نوشته های خیانت

متن های نامردی وخیانت دویست وچهارم

متن های نامردی وخیانت دویست وچهارم

هنوز هســـت ! ‘ عشق واقعی ‘ را میگویم . . . خیانت هست،دروغ هست، بازی با دل هم هست ، درست . . . ! ولی یه جایی گوشه ی پاک دلِ بعضیا ، به دور از گناه ها و بدی ها . . . هنوز هم هســت عشـــــــــــــــــــــــق واقعی ادامه مطلب

ادامه مطلب