بایگانی برچسب ها: متنی کوتاه درباره دنیای مجزی

دنیای مجازی….

دنیای مجازی….

این روزها انسان ها در دنیای مجازی : ساده عاشق میشوند ساده اسیر میشوند و خیال بافی میکنند ساده میشکنند وساده تنها میشوند چون دوست مجازی ندیده را آنگونه میسازند که آرزو دارند   نوشته ای درباره دنیای نامرد مجازی مدیر عاشق

ادامه مطلب