بایگانی برچسب ها: نقش مهدی مقدم در فیلم تنهایی

بازیگر شدن مهدی مقدم خواننده

بازیگر شدن مهدی مقدم خواننده

در بازیگر شدن مهدی مقدم خواننده  به بازیگر شدن مهدی مقدم ممنوع الفعالیت پرداخته شده است ایشان به در فیلم تنهایی مجدداً پس از مدتی جلوی دوربین قرار می گیرد و  احتمال مجوز نگرفتن این فیلم برای اکران را افزایش داده و … ادامه مطلب

ادامه مطلب