بایگانی برچسب ها: نوشته دخترونه

چقدر اشتباه میکنند . . .

چقدر اشتباه میکنند . . .

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ می گوﯾﻨﺪ : ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ … ﭼشم ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ … ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ … ﻭ ! ﻣﻦ ﮐﻪ می گـﻮﯾﻢ : . . . ادامه مطلب

ادامه مطلب