بایگانی برچسب ها: نوشته در مورد ناعدالتی

عدالت . . .

عدالت . . .

اگر فرزندِ فقیرغیر مشروع باشد، میشود “حرامزاده” اگر فرزند ثروتمند غیر مشروع باشد میشود “میوه ی عشق ممنوعه”  . . . ادامه مطلب

ادامه مطلب