بایگانی برچسب ها: نوشته های تنهایی

درد و دل تنهایی . . .

درد و دل تنهایی . . .

چـند وقتـیست همـه دلگـیرند از مـن … . دلـیل می خـواهند … مـدرک می خواهـند برای غـمگین بـودنم … برای نـاامید بـودنم …. .برای تلـخ شدنم …. . نگـران نبـاشید …. ادامه مطلب

ادامه مطلب