بایگانی برچسب ها: نوشته های عاشقانه جدید

بعضی از . . .

بعضی از . . .

بَـعـضـــے از نـِگــــاهـــ هــا صـــבاے قــَــشـَـنــگــــــے בارَنـــב … بـَعـضــــــے هــا را هـَــر چـِـقـــבر هَــمـــ کــِــهــ بــِخــواهـــــے تــَمــامـــ نـِـمــــے شــونـב… سکـــــوتــِشــا טּ خــالـــــے مــــے کنــــــב בل آבمــــ را … و عـَـطـــر بــوســــه هــایــِشــــاטּ مـَـســتـــ مــــے کــنـــَـב آבمـــ را … /ایــטּ بـَعــضـــــــے هــا/ یـَعــنــــــے تـــ♥ـــو xnxx ...

ادامه مطلب