antalya escort istanbul escort istanbul escort

بعضی از . . .

بَـعـضـــے از نـِگــــاهـــ هــا

صـــבاے قــَــشـَـنــگــــــے בارَنـــב ...

بـَعـضــــــے هــا را هـَــر چـِـقـــבر هَــمـــ کــِــهــ بــِخــواهـــــے

تــَمــامـــ نـِـمــــے شــونـב...

سکـــــوتــِشــا טּ خــالـــــے مــــے کنــــــב בل آבمــــ را ...

و عـَـطـــر بــوســــه هــایــِشــــاטּ

مـَـســتـــ مــــے کــنـــَـב آבمـــ را ...

/ایــטּ بـَعــضـــــــے هــا/ یـَعــنــــــے تـــ♥ـــو

صفحه 1 از 11
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل