بایگانی برچسب ها: هدف

سخنان بزرگان در مورد هدف

سخنان بزرگان در مورد هدف

هدف این است امید برای زندگی فرانسوا ولتر  برای رسیدن به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست. . اسمیت  . ” اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب برگردید، با هدف از آن برخیزید. . . ” تنها مقصود ما در زندگی، عشق ورزیدن به یکدیگر است. اگر از عهده این مهم بر نمی آییم، دست کم بکوشیم تا یکدیگر را نیازاریم. . دالای لاما . ” توانگران پیش از آنکه به اهداف خود برسند، در آینه ی دل، خود را توانگر دیده اند. . استیون اسپیلبرگ  ....

ادامه مطلب