بایگانی برچسب ها: و همسرش منصور ضابطيان

خداحافظی منصور ظابطیان از تلویزیون

خداحافظی منصور ظابطیان از تلویزیون

در خداحافظی منصور ظابطیان از تلویزیون به علت خداحافظی منصور ضابطیان مجری و تهیه کننده  از تلویزیون پرداخته شده است و  وی علت خداحافظیش را معاون سیما دانسته که تصمیماتش بغض آلود و … ادامه مطلب

ادامه مطلب