بایگانی برچسب ها: پروفسور کردوانی پدر کویر شناسی ایران خطاب به مدیران حکومتی گفت چرا نمیفهمید دیگر آب نیست؟ ؟