دوست دارم ….

دوست دارم باشی نه اینکه نگاهت کنم و لذت ببرم از این همه زیبایی... نه اینکه بفهمم معنای همه رنگ ها را از چشمانت... نه اینکه باشی و بگویی تا صدایت ارامم کند... نه اینکه حس کنم که مالک همه دنیا هستم... نه............ این ها همه بهانه است... بهانه میگیرم که باشی... تاهر لحظه بودنت حس یک لحظه زندگی به من بدهد... آخرش تو نباشی من نیستم... دوست دارم باشی تا من زندگی کنم... چون تو خود خود خود زندگی من هستی... خود معنای زنده بودن... دوستت دارم و دوست دارم که همیشه پیشم باشی ...


تـو بـی هـیـچ قـیــد و شــرطـی خــــ♥ـــدا را داری

آرامــش نــه عــاشــق بــودن اســت ، 
نــه گــرفـتـن دسـتـی کـه مـحــرمــت نـیـسـت ! 
نـه حـرف هـای عـاشـقـانـه و قـربـان صـدقه هـای چند ثـانیه ای !
آرامــش حـضـور خــداســــت . . . 
وقـتـی در اوج نـبــودن هــا نـابــودت نـمی کــنـد ، 
وقـتـی نــاگـفـتـه هــایـت را بـی آنـکـه بـگـویـی مـیـفــهـمـد ؛ 
وقـتی نـیـاز نـیـسـت بــرای بــودنش الـتـمـاس کـنی ! 
غــرورت را تـا مــــرز نــابــودی پـیـش بـبــری ؛ 
وقـتی مـطمـئـن بـاشی بـا او ، هــرگـز تـنـهـا نـخـواهی بـود ! 
آرامــش یـعـنـی هـمــیـن ! 
تـو بـی هـیـچ قـیــد و شــرطـی خـــــــدا را داری .
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
کانال عکس پروفایل