اس ان اس های تیکه دار

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374تنها گرگ ها نیستند که لباس میش می پوشند گاهی پرستو ها هم لباس مرغ عشق بر تن می کنند عاشق که شدی کوچ می کنند….!

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

دیگر نخواهم گفت : آدم ها یا به عشقشان می رسند یا نمی رسند می دانی چه می گویم ؟ خواهم گفت : آدم ها به لیاقتشان می رسند …!

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

هوس سیگار کشیدن روی پشت بام،چند وقتیه به جونم افتاده…دلم می خواهد از این زمین بروم و به آسمـون نزدیکتر شوم!راستی دودش که اذیتت نمی کند خدا…!!!

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

زیاد خوب نباش زیادم دم دست نباش زیاد که باشی ! زیــــــــــادی می شی … !

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

لیاقت خیلی مهمه…!! ولی گاهی ما با احساساتمون…لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم…!! و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن…!

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

مورچه ای رو مسخره میکردم که عاشق یه تفاله چایی بود، خودمو فراموش کردم که زمانی عاشق آشغالی بودم که فکر میکردم آدمه…

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

بعضیها یــار نیستن.. بــارَن !! وقتی که میرن ، آدم سبک میشه …!

اس ان اس های تیکه دار

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

کاش میشد بعضیارو دوباره پس داد به مادرشون…

بیا مامانش، اینو بگیر دوباره بزرگ کن، این خوب از آب در نیومده…!

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

دستِ کسی رو که دست دست میکنه تا از پیشت بره

رو بگیر و خودت از زندگیت بـــِــنــــدازِش بــــیــــرون

اس ان اس های تیکه دار

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374تو چشم گذاشتی و من قایم شدم ولی تو یکنفر دیگه رو پیدا کردی ! و من برای همیشه گم شدم …

374

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

سایت عاشقانه لاو۹۸

اس ام اس های فلسفی

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

 حماقت یعنی :

   من میرم که دلتنگم شوی ....

         از دلتنگی تو خبری نمیشود ....

            دلتنگ میشوم و بر میگردم !!!

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

  374

چه زخمهایی بر دلم خورد تا یادگرفت

هیچ  نوازشی بی درد نیست ...

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

اوج خود فریبی برای دیگران زمانی است که

    گمان میکند دیگران را فریب داده است...

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

  همانند کسی شده ام که با سایه اش

      درد و دلها میکند ....

        فکرش را بکن :

    اگر یکروز هوا ابری باشد !!!

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

  نقش درخت خشک را بازی میکنم ...

       نمیدانم  : 

   چشم انتظار بهار باشم یا

    هیزم شکن

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

   نمیدانم چرا هرگز جسد آنهایی که میگویند :

           بی تو میمیرم   

           پیدا نمیشود ؟؟؟

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

از من جدا شد و گفت :

  کارخداست ....

   مانده ام مگر خدای او ....

  خدای من هم نبود؟؟؟

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

 دلم کمی هوا میخواهد ....

   اما اینبار  ...

  در سرنگ  !!!!

374

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

مرا پاپتی میخواند ...

        آنکه به خاطرش کفشهایم پاره شد ....

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

هر لحظه حرفي در ما زاده مي‏شود هر لحظه دردي سر بر مي‏دارد و هر لحظه نيازي از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش مي‏کند اين ها بر سينه مي‏ريزند و راه فراري نمي‏يابند مگر اين قفس کوچک استخواني گنجايش‏اش چه اندازه است؟ 

374

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عاشقانه و غمگین

سایت عاشقانه لاو۹۸

374

سایت عاشقانه لاو۹۸

 

متن های عاشقانه

من ﺍﺯﺁﻏﺎﺯ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﯽ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ  ﻧﮑﺎﺭنمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭِ ﺍﻧﮑﺎﺭِﻫﻤﯿﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﺎﺭِ ﺳﻮﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ  ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ  ﺑﺎﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ میﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯِ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭِ ﺍﻧﮑﺎﺭِ ﺩﻝِ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ...

374

بی قرارم .. دلم را میخواهد تا در ان گوش کنم به صدای و زندگی کنم در هوای و شوم و به بیفتد و بی قرار شوم میخواهد... .. .

374

می دانی یک وقت هایی باید روی یک بنویسی است و بچسبانی پشت باید به خودت بدهی بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال بزنی در دلـت به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت آن وقت با خودت بگویـی بگذار بمانند !!!

عشق من

اجازه هست در این حرف دل را ، از دلم بیرون کنم !!! پس گوش کن :   من وقتی میفهمی شدی . . . وقتی میفهمی بهش شدی و دلت نمیخواد از این دلبستگی دل بکنی . مهربان وقتی دلت میخواد بخاطر هر کاری ازش اجازه بگیری و از کوچیکترین کاراش باخبر باشی. : وقتی با دو دقیقه دیر جواب دادنش تو دلت موج میزنه. . . اگه کسی غیرطبیعی بهش نگاه کنه و آتیش ، روزی که میبینیش دلت از میخواد که زمان رو همونجا متوقف کنه و وقتی مجبوری ازش کنی، خیلی زود براش تنگ میشه انگارسالهاست که ندیدیش. . . : وقتی نسبت به تموم وجودش حریصی و تمومشو میدونی. . . خیلی عجیبه وقتی این حسو با تموم دنیا عوض کنی . . .

هیچکس بی غم نیست تنهای اول !!!!

هیچکس بی غم نیست تنهای اول !!!!

چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید:

چرا نگاه هایت آنقدر غمگین است؟

چرا لبخندهایت آنقدر تلخ و بیرنگ است؟

اما افسوس که هیچ کس نبود ...

همیشه من بودم و تنهایی پر از خاطره ...

آری با تو هستم ...!

با تویی که از کنارم گذشتی...

و حتی یک بار هم نپرسیدی،

چرا چشمهایم همیشه بارانی است

تنهایی من و بی کسی تو

در تنهایی من و بی کسی تو  متن عاشقانه جدید در مورد تنهایی و بی کسی را برای شما عزیزان قرار دادیم که شامل متن و عکس و ...

به سلامتی

... سلامتی من... سلامتی فکرم گه به ء... سلامتی حرفایی ک تو موند... سلامتی حرفایی ک باید و ... سلامتی کسی ک ... سلامتی اونی که حتی منو نیست... سلامتی هر شبم... سلامتی منی ک نمیتونم به کسی ... سلامتی اونی ک به همه فک میکنه ... سلامتی الکی... سلامتی شدن... سلامتی ... سلامتی ز من... سلامتی من... سلامتی تو... سلامتی من... سلامتی تو... سلامتی من... سلامتی ... سلامتی ... سلامتی ... سلامتی از این ب بعد من...

تو عشق منی ……..

تو عشق منی ، تو مال منی . تو همه هستی منی ، تو بهترین لحظه زندگی منی. قلبم تنها برای تو می تپد ، این لحظه های سخت زندگی به عشق تو میگذرد به عشق تو ، عاشقترینم تو همانی هستی که مرا از سراب تنهایی نجات دادی ای تنها بهانه برای نفس کشیدنم. بیا و همچنان بهانه من برای زندگی در این دنیای بی محبت باش . همه دنیا یک سو ، تو نیز که همه دنیای منی سوی دیگر! من این سو که دنیا است را نمیخواهم ، من تنها تو را میخواهم . تو عشق منی ، تو مال منی. تو را میخواهم نه برای نیاز خویش ، تنها برای قلب تنهایم. این تویی که تنها لایق قلب پر احساس منی زیرا تو پر احساس تر از این قلب عاشق منی. صداقت را از درون چشمانت میخوانم ، و این را میدانم که تو پاکترین عشق روی زمینی . بیا مثل باران بر روی من ببار ، ای پاکترین قطره. بیا و بر تن پر از گناهم با پاکی قطره هایت ببار … و گناه هایم را از وجودم پاک کن. من تنها با تو عاشقترینم ، تو نباشی من تنهاترینم . با تو خوشبخترینم ، تو نباشی من بدبخترینم. اگر تو باشی ، زندگی زیباست ، عشق بامعناست. تو معنای واقعی عشقی ! تو مانند یک باغ پر از گل ، مثل بهشتی. تو عشق منی ، تو مال منی . هیچ کس جز تو نمیتواند در قلبم خانه کند ، هیچکس نمیتواند مرا اسیر قلبش کند. این تویی که توانستی مرا عاشق کنی ، از عشق بالاتر ، تو مرا دیوانه خودت کردی . تو چه کسی هستی؟ انگار فرشته ای ! چقدر مهربانی ، چقدر زیبایی! من چه کسی هستم؟ یک تنها بودم و اینک یک دیوانه ام . تو عشق منی ، تو زندگی منی. بگذار لحظه ای دستان گرمت را بگیرم تا باور کنم که مال من شده ای . تو عشق منی ، تو مال منی .

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
کانال عکس پروفایل